EUs senaste klimatpaket

Nu har EU-parlamentet klubbat igenom ett stort paket kring förändrad hantering av utsläppsrätter och skyddstullar för koldioxid. Jag behöver hjälp att hitta den fullständiga konskvensanalysen av detta.

Naturligtvis kan jag ha missförstått, men jag uppfattar verkligheten som så: I all lagstiftning vill man uppnå en viss effekt. Man har alltså uppfattning om vad man vill uppnå – ett syfte. För att kunna veta om man uppnår denna effekt måste man också ha mål med sin lagstiftning. Mål är mätbara storheter som ska användas för utvärdering av resultatet av den lagstiftande förändringen.

Som jag förstår det anses stigande, globala, medeltemperaturer, drivna av ökande koldioxidhalter i atmosfären, vara den grundläggande orsaken till den rådande klimatkrisen. Alltså måste påverkan på den globala medeltemperaturen vara det mål som den nya lagstiftningen syftar att styra mot. Alltså frågar jag. Hur stor påverkan på den globala medeltemperaturen beräknar man att den nya förändringen kommer att ge?

Föregående post
Nästa post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *