Cementa

I hyfsad närtid har det varit en hel del rabalder om Cememtas verksamhet på Gotland. En del av detta rabalder har cirkulerat kring verksamhetens emissioner av koldioxid.

Glaciärer

Det framkommer, med ojämna mellanrum, att glaciärer drar sig tillbaka, till exempel i Svenska fjällen, och hotar att försvinna helt. Det framställs som en unik händelse som beror på mänsklighetens utsläpp av koldioxid.

Växternas behov av koldioxid

De gröna växterna tillverkar sin egen mat av vatten, koldioxid och solljus. Enligt vad jag har förstått finns en nedre gräns  av atmosfärisk koldioxidhalt för att växterna ska överleva.

Paleoklimatologi

Det finns en vetenskapsgren som heter paleoklimatologi. Inom den försöker man bilda sig en uppfattning om hur klimatet utvecklats genom årmiljonerna.

IPCC och vetenskap

I början av riksdagsåret klev den nyvalda riksdagsledamoten Elsa Widding upp i talarstolen och talade över ämnet ”Jag hittar inget vetenskapligt stöd för att vi ska befinna oss i en klimatkris” För det anförandet har hon fått utstå mycket hugg och slag. Av all denna opposition har jag inte lyckats se en enda som kommer […]

Önskvärd koldioxidnivå?

I enlighet med resonemang i tidigare inlägg ser det ut som att atmosfärisk koldioxid skall vara den reglerratt med vilken den globala temperaturen skall kunna regleras. Detta trots att mätningar verkar antyda att det inte finns någon klar korrelation mellan koldioxidkoncentration och temperatur.

Temperraturratten

Om jag förstått Parisöverenskommelsen rätt, så har man kommit överens om att världen ska se till att ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till två grader (eller helst 1,5 grader) över ”förindustriell tid. Återigen, om jag förstått det rätt, förutsätts det göras genom att begränsa frisättning av CO2.

Önskvärd temperatur?

Det talas ofta om att värden värmts upp katastrofalt mycket sedan ”förindustriell tid”. Uppvärmningen anses så allvarlig att världen riskerar att passera ett antal diffusa ”tipping points”, där processer sätts igång som inte går att reversera.

Klimatkris

Nästan dagligen refereras det till ”klimatkris” i våra media. Vissa kommuner har till och med utropat att de befinner sig i ”klimatnödläge”.

Klimatfunderingar

Efter många år återvänder mina funderingar. Det kommer att bli en serie funderingar kring klimatdebatten. Det är så väldigt mycket i det sammanhanget som jag inte förstår. Jag hoppas att jag kan få upplysande kommentarer till mina funderingar, så att jag kan börja förstå vad som händer.