Alla poster för månaden december, 2007

Vikten av att vårda kärnverksamheten

I den dominerande lokaltidningen i området har det diskuterats hur Arenaboaget har skött sina affärer. Arenabolaget driver Linköpings Konsert och Kongress och stadens stora arena, Cloetta Center. Vi kan väl säga att det råder lite tveksamheter kring om affärerna går lysande eller ej. De erfarenheter som jag gjorde ganska nyligen gör att jag sällar mig […]