Berättelser

I den här avdelningen samlas en massa udda saker. Till att börja med finns där:

  • Sigrid Anderssons historia om hur livet som fäbodjänta på Norrbovallen kunde te sig. Det publicerades i tidningen Bergsjöbygden år 2005. Bergsjö hembygdsförening ger ut den tidskriften med ett nummer per år.
  • Pontus första saga. Det är en dramatisk historia som han skrev när han bara var 5 1/2 år gammal.
  • En liten betraktelse över betydelsen av öppen programvara i relation till den mera slutna värld som de flesta svenska företag verkar i.