Alla poster för månaden januari, 2007

Leveranstid 2

Det rullar på. Nu har också Aquasol hört av sig och kollat läget inför solfångarleverans. Jag har skickat en första batch med bilder på hus och förhållanden. Jag antar att det blir stora kranbilen…

Ur led är vintern

Ja inte vet jag vad som händer med vårt klimat, underligt verkar det vara i alla fall. Inte nog med att det blåser som en stolle emellanåt. Det är varmt så det förslår också. Idag var hjärtevännen ute och gick i lokala skogen. Det blev ett kryssande mellan nedfallna träd. Och gissa vad hon kom […]

Lösningen

Ja, det är en lång historia med mycket velande. Eftersom någon form av solfångeri har legat och skvalpat i bakhuvudet under lång tid, ja ända sedan inköpet av ack-tanken, så blev lyckan stor när jag lyckades upptäcka en värmepump som kan hantera solfångare. EviHeat är mig veterligt den enda tillverkare som har en lösning som […]

Lveranstid

Yes! Nu har också Climatec preciserat leveransvecka. Vecka 9, dvs i månadsskiftet februari-mars.

Yttrande från miljökontoret

I går kom kommunens beslut rörande vår värmepumpinstallation. I det kan man bland annat läsa:”Enligt Linköping översiktsplan 1998 framgår det att fastigheten är belägen inom ett område med ”kulturvärde i bebyggelse och landskap”. Miljökontoret förutsätter att sökanden tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd innan arbetet påbörjas. På situationsplanen framgår inte avstånd till husfasaden – avståndet […]

Bakgrund till lösning

Valet av lösning har kantats av många, långa, ibland hetsiga och oftast strandade förhandlingar i familjerådet. Det har gått att urskilja två grupperingar i familjerådet. Den ena kan vi kalla ”Han”, den andra ”Hon”. I förhandlingarna har det alltid funnits två huvudspår när det gäller teknikval: Pelletseldning och bergvärmepump. Vid sidan av huvudspåren har alltid […]

Historik

1939 Då byggdes huset – tror vi. 1985 Vi flyttade hit. Jisses vad tiden springer iväg. Uppvärmningssätt då var oljeeldning. Det stod en relativt ny oljepanna och en tre m2 oljetank i källaren. 1988 Förutom att Linus föddes så havererade också förrådsberedaren i pannan. Tappvattnet forsade ut i radiatorsystemet och vidare ut i överfyllnadsröret på […]

Alea jacta est

Så tas då de första stapplande stegen mot ett nytt sätt att värma upp Björktorp, Gistad. Projekt värmepump har startat i och med att den skriftliga beställningen postades idag. Efter åratal av velande och oenighet i familjerådet är tärningen kastad. Ambitionen med de här kommentarerna på webben är att dokumentera hela förloppet: – Förbrukning före […]