Bakgrund till lösning

Valet av lösning har kantats av många, långa, ibland hetsiga och oftast strandade förhandlingar i familjerådet. Det har gått att urskilja två grupperingar i familjerådet. Den ena kan vi kalla ”Han”, den andra ”Hon”.

I förhandlingarna har det alltid funnits två huvudspår när det gäller teknikval: Pelletseldning och bergvärmepump. Vid sidan av huvudspåren har alltid solvärme funnits med som ett komplement.

Hennes icke förhandlingsbara grundkrav har varit: Minimalt eget arbete, vid installation, men framförallt långsiktigt. Det har då i hennes ögon diskvalificerat pelletsalternativet.

Hans målbild har varit något mera komplex.

Han har alltid tyckt att grundinvesteringen för en bergvärmepump är på tok för hög. Vad ligger det vettiga i att investera en bra bit över 100000 Kronor i något som kanske får ner uppvärmningskostnaden till kanske en tredjedel av dagens? Elpriserna är ju på väg upp i en rasande fart. Om något år kanske man sitter där med ett tre gånger högre elpris och dessutom en kostnad på 100000 som ska förräntas!

Pelletsalternativet är mera flexibelt. Det finns en fungerande panna i huset, i vilken man skulle kunna montera en pelletsbrännare. En brännare med veckoförråd skulle man kunna få för ca 20000 Kr. Visst, då får man bubba pelletssäckar. Det innebär ju eget arbete. Uraskning av pannan innebär ju också löpande eget arbete. Men, det alterantivet skulle ge sänkta uppvärmningskostnader, utan alltför avskräckande investeringskostnader. Det skulle alltså kunna vara en sorts utvärderingsperiod.

Nästa steg i ett pelletsalternativ skulle kunna vara byte av panna till en pelletsanpassad variant. Det ger bättre verkningsgrad och mindre eget arbete.

Sista steget: Ombyggnad av boden ute vid vägen till förråd för bulkleverans av pellets, och luftmatning in till pannrummet. Det ger då automatisk inmatning av pellets.

Om man av någon anledning skulle ångra sitt beslut efter den inledande testperioden så bör det vara hyfsat lätt att sälja brännaren och få några kronor tillbaka av de investerade 20000. Det är avsevärt svårare att sälja ett borrhål för bergvärme om man skulle ångra det alternativet!

Hans tro och inställning har också varit att ett äldre hus är byggt med grundförutsättningen att murstocken ska vara varm. En värmepump ger en kall murstock som ger risker för försämrad fuktbalans i huset.

Nåväl. De flesta av diskussionerna brukar stoppa på vad man tror om framtida prisutveckling på el kontra pellets. Där är det ju ingen som sitter med facit. Den senaste tidens prishöjningar på pellets, tillsammans med en känsla av att ”såhär kan vi inte ha det, vi måste göra något åt elräkningen”, har gjort att han vikit sig inför hennes veto i familjerådet. Att han dessutom hittade en värmepump som på ett intelligent sätt integrerar solfångare i värmeproduktionen gjorde beslutet lättare att slå in på värmepumpsspåret. Även om hans stötesten, investeringskostnaden, med denna lösning ökar än mer!

Alltså: Alea jacta est! Tärningen är kastad!

Föregående post
Kommentarer är stängda.