Kören

Det var väl något av de gamla kulturfolken runt medelhavet som påstod att ”Navigare neccesse est” – att segla är nödvändigt. Med risk för att göra en språklig groda så påstår jag att ”Cantare neccesse est” – att sjunga är nödvändigt. Det tycker tydligen också flera hundra tusen andra som regelbundet sjunger i kör. Det är makalöst så mycket glädje och energi körsång kan ge!

Under ”sjungsäsongen” samlas oftast mer än 25 personer varje torsdag klockan 19:00 i Gistad Prästgård för att öva och ha trevligt tillsammans. Den sociala biten av samvaron är också viktig och tillgodoses med kaffepausen, där ”pratnivån” ofta är hög och glad.

Kören bildades för över 80 år sedan. Under åren har den haft ett varierande medlemsantal, för att nu år 2010 ha ca 35 någorlunda aktiva medlemmar. Det är fantastiskt att ha en sådan relativt stor och livaktig kör ute på vischan i en församling om kanske bara ca 500 personer.

Åtminstone ibland finns det en och annan åhörare som tycker att vi låter bra också. Nedanstående klipp kommer från Östgöta Correspondenten 2006-12- 21. Hela kören tackar och bockar med rodnande kinder.

Dagens_ros_061221.jpg

Den som vill läsa lite mera om kören kan hämta hem PDF-dokumenten nedan.

pdf.gif Historik vid körens 40-årsjubileum.
pdf.gif Historik vid körens 80-årsjubileum 2003
pdf.gif Körsångens lov. Skrivet av Henry Niklasson till körens 80-årsjubileum 2003

Gistadkörare kan logga in eller skapa konto här för att få tillgång till de kör-interna sidorna.