Energi

På undersidorna visas loggad energiförbrukning för att värma hus och varmvatten. Tills vidare visas färdiggenererade bilder i fixa intervall.