Loggning

I samband med installationen av värmepumpen började jag att fundera på att hålla koll på temperaturer på olika ställen på pumpen och ute och även kunna automatisera elmätaravläsningen. Funderingarna resulterade i ett litet hobbyprojekt som, förhoppningsvis, ska utmynna i kontroll över energiförbrukning och därmed förknippade kostnader.

Jag började med en liten server i källaren – en Linksys NSLU2 med Debian som operativsystem. Efter ett tag visade det sig att den inte var tillräckligt kraftfull för att generera de bilder och grafer som blir resultaten av loggningarna. NSLUn byttes då ut mot en gammal halvtrasig bärbar dator. På den anslöts ett 1-wire interface och en kabel med förgreningar till ett antal sensorer.

Den gamla bärbara gav så småningom upp efter flera års trogen tjänst. Den ersattes med ett större ”järn” med Proxmox som motor, där en av de virtuella servrarna hanterar 1-wire interfacet.

Även elmätarens pulsutgång är ansluten till en räknare på 1-wirebussen. Programmet thermd, som initialt skötte avläsningen av sensorerna och skapandet av grafer byttes också ut mot rrdtool och Highcharts i och med flytten till den virtuella servern. Webbservern på www.bjorktorp.se hämtar graferna direkt från källardatorn.

Sensorerna läses av var femte minut. Då genereras också nya versioner av graferna.

Ett stort tack till Erik Freiholtz på temperatur.nu, för hjälp och stöd.