Alla poster för månaden maj, 2015

Telia – telefonikramare

Det är märkligt. I många situationer, med lite mera juridisk tyngd, är det noga med att man kan visa vem man är och att överenskommelser man gör ska vara skriftliga i en eller annan form. Så icke hos Telia. När man vill säga upp ett telefonabonnemang måste man *ringa* in, sitta i telefonkö i minst […]

El kontra VP

Här syns ganska tydligt vilken nytta som värmepumpen gör. I början av veckan var det driftproblem, vilket fick till följd att vi bara använde elpatronen. Den har två steg. 3 kW och 6kW. I grafen syns det tydligt när stegen går in. Cirka mitt på dagen på fredag hade värmepumpen fått lite kärlek och omvårdnad […]