Till Correns chefredaktör

Howdy,

Häromdagen skrev du en krönika om fyra punkter som avgör Correns framtid. Jag blev både glad och rädd. Glad för att det gjorts en analys och att det finns ambitioner framåt. Rädd för vad som, eventuellt, döljer sig i detaljerna.

Läs hela posten »

Är det rimligt?

Under min civilingenjörsutbidning fick jag alltid höra: ”Hur kan vi verifiera detta?”, ”Kan vi betrakta detta på något annat sätt?”, men framförallt, ”Är detta rimligt?”.

Läs hela posten »

EUs senaste klimatpaket

Nu har EU-parlamentet klubbat igenom ett stort paket kring förändrad hantering av utsläppsrätter och skyddstullar för koldioxid. Jag behöver hjälp att hitta den fullständiga konskvensanalysen av detta.

Läs hela posten »

Mediabilden av koldioxid

I media sprids ofta en uppfattning av koldioxid som exemplifieras av bilden nedan. Varför?

Läs hela posten »

Fossilfritt stål för klimatet

Jag råkade snubbla över nedanstående resonemang. Stämmer det? Om det gör det, varför satsas det på detta?

Läs hela posten »

Tipping points

Det finns de som hävdar att klimatutvecklingen är på väg att leda oss mot tillstånd där vissa saker börjar ”skena” utan återvändo. En som ofta talar om dessa tipping points är Johan Rockström. Om jag har förstått det hela rätt är en teori att när permafrosten smälter kommer gigantiska mängder metangas frigöras, som i förlängningen kan förvandla jorden till ett nytt Venus.

Läs hela posten »

Klimatmål

Jag har fått lära mig att mål ska vara mätbara, kvantifierbara och förståeliga. Meningen med mål är ju att de ska vara något man strävar efter att uppnå eller uppfylla. För att man efter resans gång ska kunna se hur man ligger till och slutändan om man uppnått målet, krävs att det som utgör målbilden ska ha mätbara storheter.

Läs hela posten »

Klimatpolitiskt råd

I slutet av mars 2023 kritiserar Klimatpolitiska rådet Regeringen för att den politik som drivs är otillräcklig för att uppnå klimatmålen. Här finns det mycket att fundera över.

Läs hela posten »

CCS

”Carbon Capture and Storage” dyker med ojämna mellanrum upp i debatten som ett verktyg för att ”komma till rätta med klimatkrisen”. Bland andra hävdar Moderaterna att det kan vara en bra lösning.

Läs hela posten »

Önationer

Det har hävdats att många små önationer kommer att försvinna om, vanligtvis, 10 år, på grund av stigande havsnivåer. En del statschefer har anammat FM-chefen, Guterres, beteende och ställt sig med vatten upp till knäna och vädjat om hjälp.

Läs hela posten »