Mediabilden av koldioxid

I media sprids ofta en uppfattning av koldioxid som exemplifieras av bilden nedan. Varför?

I tidningen idag såg jag en marknadsföring för programmet ”Vetenskapens värld” i SVT:

Här konstateras att växthusgaser är ”miljöfaror” i en atmosfär som behöver ”renas”. Enligt presentationen hävdas också att ”forskare” vill ”bli av med de växthusgaser som finns i atmosfären.”

Här antyds, väldigt starkt och tydligt, att koldioxid är en förorening, något smutsigt, som måste bort från atmosfären. Varför agerar media på detta sätt? Det är väl ingen som förnekar att CO2 är nödvändigt för att de gröna växterna ska kunna skapa sin egen ”mat”, dvs energi. Om man då skulle lyckas ”bli av med” CO2 från atmosfären skulle jorden bli en ganska död stenbumling i världsalltet. I varje fall om vi betraktar det liv som vi ser omkring oss i dag. Är det eftersträvansvärt?

Det är väl också helt klart att klimatvetenskapen är långt ifrån enig i hur mycket olika komponenter påverkar klimat. Att i detta läge publicera budskap som i exemplet ovan, speciellt under rubriken ”Vetenskap”, skulle då vissa hävda är både ohederligt och lögnaktigt. Då det inte är ett enskilt exempel, utan ett av många, måste man fråga: Görs detta av ren dumhet? Men om det är dumheten som styr borde den väl göra utslag åt alla håll? Som det är nu verkar dumheten fått slagsida.

Om jag får tillåta mig att vara lika dum så har jag ett snabbt och billigt sätt att ”bli av med” koldioxiden i atmosfären. Det är ju bara att kräva att dess procentuella andel ska anges med en decimals noggrannhet. Eftersom CO2 utgör i runda slängar 0,04% av atmosfären har vi med en decimals noggrannhet uppnått 0,0%, alltså inget, alltså ”blivit av med” problemet.

Kommentarer är stängda.