Fossilfritt stål för klimatet

Jag råkade snubbla över nedanstående resonemang. Stämmer det? Om det gör det, varför satsas det på detta?

Vätgasstålen kan max reducera utsläppen med 10% vilket blir en tiotusendel av de globala. I tempertureffekt (TCR 3.0 gr) max 3 tiotusendels grad till år 2100, inte mätbart men kostbart, typ 1600 miljarder kr.

Lite proportioner från den globala utsläppsverkligheten 2021. (Från BP statistical review of world energy 2022)

Kina 10523 Mt totalt, ökning 5,8% under året ger 610 Mt ökning,
Indien 2553 Mt totalt, ökning 12,2% under året ger 311 Mt ökning
Sverige 40,1 Mt totalt, (ca en promille av de globala utsläppen) minskning 6,8% ger 2,7 Mt minskning

Slutsats: Under 2021 ökade Kina + Indien sina utsläpp med 610 + 311 = 921 Mt
Detta är 921/40,1 = ca 23 ggr mer än Sverige totala utsläpp för hela landet
Så på ca 1/2 månad ökar Kina och Indien sina utsläpp lika mycket som Sverige totala årliga utsläpp.
Hur meningsfullt är det att lägga ner 1600 miljarder kr på projekten med vätgasstål i Sverige som i bästa fall kan minska utsläppen med 4 Mt/år.
Lyckas man så äts minskningen upp på mindre än 2 dagar av ökningen i Kina och Indien.

Föregående post
Kommentarer är stängda.