Alla poster för månaden april, 2023

Är det rimligt?

Under min civilingenjörsutbidning fick jag alltid höra: ”Hur kan vi verifiera detta?”, ”Kan vi betrakta detta på något annat sätt?”, men framförallt, ”Är detta rimligt?”.

EUs senaste klimatpaket

Nu har EU-parlamentet klubbat igenom ett stort paket kring förändrad hantering av utsläppsrätter och skyddstullar för koldioxid. Jag behöver hjälp att hitta den fullständiga konskvensanalysen av detta.

Mediabilden av koldioxid

I media sprids ofta en uppfattning av koldioxid som exemplifieras av bilden nedan. Varför?

Fossilfritt stål för klimatet

Jag råkade snubbla över nedanstående resonemang. Stämmer det? Om det gör det, varför satsas det på detta?

Tipping points

Det finns de som hävdar att klimatutvecklingen är på väg att leda oss mot tillstånd där vissa saker börjar ”skena” utan återvändo. En som ofta talar om dessa tipping points är Johan Rockström. Om jag har förstått det hela rätt är en teori att när permafrosten smälter kommer gigantiska mängder metangas frigöras, som i förlängningen […]