Alla poster taggade Hederlighet

Är det rimligt?

Under min civilingenjörsutbidning fick jag alltid höra: ”Hur kan vi verifiera detta?”, ”Kan vi betrakta detta på något annat sätt?”, men framförallt, ”Är detta rimligt?”.