Är det rimligt?

Under min civilingenjörsutbidning fick jag alltid höra: ”Hur kan vi verifiera detta?”, ”Kan vi betrakta detta på något annat sätt?”, men framförallt, ”Är detta rimligt?”.

Häromdagen fick vi höra att ”Under påskveckan har genomsnittstemperaturen för världens hav uppmätts till 21,1 grader.” Återigen, är det rimligt? Världshaven är enorma. De är också enormt djupa. Hur kan man ens mäta temperaturen på tillräckligt många ställen på, exempelvis, 2000 meters djup för att kunna bilda ett trovärdigt medelvärde? Är det rimligt att tro att temperaturerna i havsdjupen är så pass höga att de kan medföra ett globalt medlevärde på 21,1 C?

Aha, på ett ställe, i förbifarten, nämns ordet ”satellitmätningar”. På ett annat ställe i texten, också i förbifarten, nämns ordet ”yttemperaturen”. Den uppmärksamme och lite insatte kan då förstå att siffran kommer från uppmätt ytvattentemperatur, och inte som som ingressen påstår, ”genomsnittstemperaturen för världens hav”. Men, återigen, är detta rimligt? Haven runt arktis och antarktis är sannerligen inte varma, inte ens på ytan. För att uppväga denna kyla krävs avsevärt högre temperaturer än de nämnda 21,1 någon annanstans. Kanske det finns lokala kokpunkter någonstans i Stilla Havet?

Nasa påstår att jordens medeltemperatur är ca 15 C Ja, i alla fall 2022. Är ytvattnet i haven verkligen så mycket varmare än totala jordmedelvärdet?

Men se. Den extremt uppmärksamme gör en ny upptäckt i den presenterade grafen. Tydligen gäller den redovisade siffran i området mellan 60 grader nord och 60 grader syd. Alltså inte för alla ”världens hav”.

Här har vi då hittat två kraftiga avvikelser från huvudbudskapet. Är det hederlig redovisning av fakta?!

Hur kan SMHI tro att den genomsnittlige läsaren eller journalistkåren ska kunna ta till sig den faktiska informationen, givet den ”förpackningen”? Det ligger nära till hands att tro att formuleringarna är medvetet gjorda så att budskapet ska ge kraftigare signaler än vad det faktiskt gör. Men, eftersom jag inte tror ont om folk, innan de gör sig förtjänta därav, så tror jag istället på verkligt tafflig yrkeskunskap. Men sker ingen kvalitetssäkring? Varför riskerar SMHI sin status som seriös och vetenskaplig institution?

Föregående post
Kommentarer är stängda.