Alla poster för månaden mars, 2023

Klimatmål

Jag har fått lära mig att mål ska vara mätbara, kvantifierbara och förståeliga. Meningen med mål är ju att de ska vara något man strävar efter att uppnå eller uppfylla. För att man efter resans gång ska kunna se hur man ligger till och slutändan om man uppnått målet, krävs att det som utgör målbilden […]

Klimatpolitiskt råd

I slutet av mars 2023 kritiserar Klimatpolitiska rådet Regeringen för att den politik som drivs är otillräcklig för att uppnå klimatmålen. Här finns det mycket att fundera över.

CCS

”Carbon Capture and Storage” dyker med ojämna mellanrum upp i debatten som ett verktyg för att ”komma till rätta med klimatkrisen”. Bland andra hävdar Moderaterna att det kan vara en bra lösning.

Önationer

Det har hävdats att många små önationer kommer att försvinna om, vanligtvis, 10 år, på grund av stigande havsnivåer. En del statschefer har anammat FM-chefen, Guterres, beteende och ställt sig med vatten upp till knäna och vädjat om hjälp.

Cementa

I hyfsad närtid har det varit en hel del rabalder om Cememtas verksamhet på Gotland. En del av detta rabalder har cirkulerat kring verksamhetens emissioner av koldioxid.

Glaciärer

Det framkommer, med ojämna mellanrum, att glaciärer drar sig tillbaka, till exempel i Svenska fjällen, och hotar att försvinna helt. Det framställs som en unik händelse som beror på mänsklighetens utsläpp av koldioxid.

Växternas behov av koldioxid

De gröna växterna tillverkar sin egen mat av vatten, koldioxid och solljus. Enligt vad jag har förstått finns en nedre gräns  av atmosfärisk koldioxidhalt för att växterna ska överleva.

Paleoklimatologi

Det finns en vetenskapsgren som heter paleoklimatologi. Inom den försöker man bilda sig en uppfattning om hur klimatet utvecklats genom årmiljonerna.

IPCC och vetenskap

I början av riksdagsåret klev den nyvalda riksdagsledamoten Elsa Widding upp i talarstolen och talade över ämnet ”Jag hittar inget vetenskapligt stöd för att vi ska befinna oss i en klimatkris” För det anförandet har hon fått utstå mycket hugg och slag. Av all denna opposition har jag inte lyckats se en enda som kommer […]

Önskvärd koldioxidnivå?

I enlighet med resonemang i tidigare inlägg ser det ut som att atmosfärisk koldioxid skall vara den reglerratt med vilken den globala temperaturen skall kunna regleras. Detta trots att mätningar verkar antyda att det inte finns någon klar korrelation mellan koldioxidkoncentration och temperatur.