CCS

”Carbon Capture and Storage” dyker med ojämna mellanrum upp i debatten som ett verktyg för att ”komma till rätta med klimatkrisen”. Bland andra hävdar Moderaterna att det kan vara en bra lösning.

Det hela går ut på att, med en tekniskt komplicerad process, avlägsna koldioxid från atmosfären, komprimera gasen och transportera den till ett ”slutförvar”. Ofta betraktas tömda oljefyndigheter i Norge som bra ställen för ”slutförvar”. Inte någon gång har jag lyckats se någon totalanalys av ett sådant projekt. Det är ganska mycket teknik som är involverad för att…

  • fånga in molekyler ur en gas där CO2 utgör lite drygt fyra molekyler av 10000
  • komprimera den infångade gasen till hanterlig densitet
  • transportera den komprimerade gasen till sin slutdestination
  • överföra den till utrymmen i berggrunden

Det är ganska många frågor man kan ställa i det sammanhanget:

  • Vad kostar uppbyggnaden av den infrastrukturen, både i form av pengar och energi?
  • Hur mycket energi, per utvunnen enhet CO2 krävs?
  • Vilken energikälla ska användas till detta?
  • Hur mycket tror man sig sänka den totala CO2-koncentrationen i atmosfären, NETTO, per satsad krona och energienhet?
  • Givet IPCCs model för koldioxidens klimatkänslighet, hur mycket sänks världens medeltemperatur per satsad krona och energienhet?
Föregående post
Kommentarer är stängda.