Önationer

Det har hävdats att många små önationer kommer att försvinna om, vanligtvis, 10 år, på grund av stigande havsnivåer. En del statschefer har anammat FM-chefen, Guterres, beteende och ställt sig med vatten upp till knäna och vädjat om hjälp.

När man nu befinner sig i detta akuta läge av försvinnande, om man ska tro somliga ”forskare” och mediarapporteringen, så har åtminstone en önation byggt en ny flygplats för att underlätta flödet av turister. Det är ju märkligt att man vågar sig på ett sådant projekt om flygplatsen bara beräknas existera under tio år.

Jag har uppfattat det så att om man observerar skeendena objektivt och vetenskapligt, kan man konstatera att många önationer har ökat sin areal. Vissa, åtminstone delar, av nationerna har minskat sin areal på grund av att de atoller, som utgör basen för landmassan, sjunker.

Hur ser den sammansatta bilden ut, över tid, om man beaktar både förändringar i havsnivå och förändringar i landnivå?

Föregående post
Nästa post
Kommentarer är stängda.