Klimatmål

Jag har fått lära mig att mål ska vara mätbara, kvantifierbara och förståeliga. Meningen med mål är ju att de ska vara något man strävar efter att uppnå eller uppfylla. För att man efter resans gång ska kunna se hur man ligger till och slutändan om man uppnått målet, krävs att det som utgör målbilden ska ha mätbara storheter.

Klimat är väder som är medelvärdesbildat över 30 år. Väder representeras av storheter som temperatur, regnmängd, vindhastighet, osv. De mäts i enheter som K, m, m/s osv. Det är ju inga konstigheter. Det finns stora organisationer, varav svenska SMHI är en, som mäter allt detta rutinmässigt. Men så kommer vi till detta med klimat. Med en 30-årshorisont blir det väldigt trögt att utvärdera om man verkligen styr rätt mot målen.

Så vitt jag förstår har Sveriges Riksdag stiftat en Klimatlag som pekar på ett antal Klimatmål. Jag har försökt hitta vadi dessa Klimatmål består och hur de ska följas upp och mätas. Jag har inte lyckats! Det enda jag hittat är något som kallas Klimatmål, men bara innehåller ramar för minskning av klodioxidutsläpp.

Hur kan Sveriges lagstiftande församling sätta upp måldokument för något och innehållet visar sig var mål för något helt annat?

Det är ungefär som att man skulle författa ett måldokument över antal kriminella skjutningar under åren framöver och dokumentet innehåller resonemang om genomsnittlig kötid på landets akutmottagningar.

Föregående post
Nästa post
Kommentarer är stängda.