Inblick i en annan värld

Jag beställde en bok för en tid sedan:

Jag måste säga att det är mycket intressant läsning, både till innehåll och stil. Greven har sina åsikter väl förankrade i det förra sekelskiftet. Man kan, som den ”moderna” människa man är, sitta och småle åt ”stollerierna”. Men ändå, om man tillåter sig lite eftertanke och tar på sig filterglasögon när man läser, så finns det mycket förnuft i resonemangen också. Framförallt hittar jag förnuftet i resonerandet om natur, miljö och livsstil, fast även där tar Greven ut svängarna väl mycket. Resonemangen om kvinnan är väl… ja läs citatet en bit ner.

I sin iver att visa att tyckandena är väl underbyggda, så gödslar Greven med referenser, citat och hänvisningar åt alla håll och kanter. Det blandas också friskt med olika teckensnitt, kursiveringar och andra stilattribut. Just det gör boken tungläst. Trots det tycker jag att boken är läsvärd för att ge perspektiv på tillvaron.

Ett citat: ”Slutligen vilja icke de moderna kvinnorna bejaka naturens ordning, som anvisar dem att respektera sina män. De s.k. kamratäktenskapet, där den ene skall bestämma ungefär lika mycket som den andra, är en löjlig onaturlighet, då det ej tager hänsyn till mannens naturliga instinkt att leda sin familj och kvinnans naturliga instinkt att bliva ledd av en starkare vilja än hennes egen – ja, rent av behov av att underordna sig en stark man.”

Om författaren:

http://susning.nu/Magnus_Stenbock

(Nr 2 förståss)

Kommentarer är stängda.