Ett år med värmepumpen

Som rubriken säger så har det nu gått ett år sedan värmepumpen
startades. I och med det är det väl lite läge för någon form av
summering.

Alla som läst den här ”artikelserien” från början har ju kunnat notera att starten på värmepumpsäventyret inte var helt smärtfri. Det blev ett antal återbesök av installationsfirman. Men nu när allt trassel är fixat går det som tåget. VP’n står där i källaren och jobbar, lugnt och beskedligt. Inga konstigheter, inga problem (ta i trä osv…)

På årsdagen av installationen läste jag också av alla upptänkliga mätvärden som lagrats i värmepumpens kontrollenhet. De siffrorna hittas här.

Jag förstår väl inte riktigt vad alla siffror står för, men jag försöker väl mig på en tolkning av vissa av dem i alla fall.

Drifttid VP antar vi är den totala tid som värmepumpen har jobbat. Med en tillförd el-effekt av 2,2kW när pumpen går, blir den totala energiförbrukningen 2260*2,2=4972kWh alltså cirka 5000kWh. Husets totala energiförbrukning före VP var ca 33000kWh. Året med VP har medfört en total energiförbrukning på ca 15000kWh. Om vi antar att övrig elförbrukning, hushållsel, har hållit sig konstant mellan åren innebär det att tidigare år har det förbrukats ca 23000kWh el för uppvärmning och varmvatten. (33000-10000)

5000 nu motsvarar alltså 23000 tidigare, vilket väl borde innebära en COP på 4,6 (23000/5000)

Till vän av ordning som tycker att det här är en glädjekalkyl vill jag då kommentera:

  • Bidraget från elpatron har jag medvetet räknat bort, eftersom elpatrondrift bara förekom vid uppstart och när jag pillade lite med inställningarna i styret
  • Ja, det är nog så att det har varit en klart varmare vinter den här säsongen än förra
  • Jo, cirkulationspumparnas förbrukning vid ”soldrift” är inte medräknade i kalkylen. Totala, och exakta siffror kommer senare, nu när jag har loggning på elförbrukningen till VP’n
  • Andelen hushållsel har klart ökat mellan de år som jämförs, med fler datorer, digitalboxar, halogen-spotar (43 st. senast jag räknade) och en massa annat ”krafs”
  • Solen har slagit nya rekord i att inte visa sig denna vinter. Det har gjort att ett av VP’ns bästa driftlägen, ”värma inkommande brine” i stort sett inte kunnat utnyttjas alls

Totalt sett känner vi oss nöjda och glada över investeringen. Det skulle också vara kul om någon ville kliva in här och kommentera siffrorna och min tolkning av dem. Kanske någon från EviHeat…??

Nästa post
Kommentarer är stängda.