Klimatfunderingar

Efter många år återvänder mina funderingar. Det kommer att bli en serie funderingar kring klimatdebatten. Det är så väldigt mycket i det sammanhanget som jag inte förstår. Jag hoppas att jag kan få upplysande kommentarer till mina funderingar, så att jag kan börja förstå vad som händer.

Jag väljer att inte ange några referenser för det som jag, eventuellt, påstår. Jag väljer också att vara ganska vag i mina påståenden. Mina frågor är den bärande delen i funderingarna. I all konventionell media dominerar budskapet om att världen befinner sig i ”klimatkris”, ”klimatnödläge”, ”varmare än xx antal år”, havsnivåerna stiger som aldrig tidigare” och andra alarmistiska uttalanden. Jag anser att bevisbördan finns där. Bevisningen ska då bestå i att falsifiera mätvärden, studier, rapporter och logik som talar emot det alarmistiska budskapet. Det är, trots allt, det som den vetenskapliga metoden går ut på.

Föregående post
Nästa post
Kommentarer är stängda.